>

Tourism advisory

TGROUP cùng các chuyên gia và đội ngũ cộng tác viên có bề dày kinh nghiệm thành lập ban chuyên gia tư vấn độc lập, chịu trách nhiệm tư vấn các hạng mục công việc chuyên về hoạt động kinh doanh khu điểm du lịch, nhà hàng và khách sạn (từ 1 đến 5 sao) nhằm đảm bảo tính pháp lý; yếu tố thẩm mỹ; mua sắm vật tư đạt tiêu chuẩn, sắp xếp hợp lý và khoa học; tư vấn lập kế hoạch, quản trị, marketing... nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ của khách hàng đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 

TGROUP chuyên tư vấn chủ đầu tư, đơn vị kinh doanh khách sạn (từ 1 đến 5 sao) triển khai các hạng mục từ ban đầu đến khi đưa vào hoạt động chính thức.

 

 

 

 

1. Tư vấn giám sát và thiết kế/ Consultancy & supervison of design

 

TGROUP cùng đội ngũ cộng tác viên thành lập ban chuyên gia tư vấn độc lập, chịu trách nhiệm tư vấn các hạng mục công việc được liệt kê bên dưới nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, hợp lý, khoa học của các công năng dành cho dịch vụ khi đưa vào vận hành.

 

1.1. Tư vấn chủ đầu tư và phản biện các giải pháp thiết kế để tìm giải pháp tối ưu.

 

1.2. Tư vấn, góp ý giải pháp công năng sử dụng tổng thể của khách sạn (các khu chức năng, dịch vụ tiện ích dành cho khách và vận hành dành cho nhân viên)

 

1.3. Làm rõ quy trình triển khai thiết kế, bàn giao thiết kế và triển khai thi công. Giám sát tiến độ thực hiện thiết kế của công ty thiết kế.

 

1.4. Tư vấn, góp ý lựa chọn giải pháp vật liệu hoàn thiện công trình.

 

1.5. Tư vấn đầu tư trang thiết bị và nội thất.

 

Ở hạng mục này, sẽ có 1 – 2 chuyên gia thực hiện xuyên suốt đến khi hoàn thiện bản thiết kế chi tiết (khoảng 2 tháng)

 

 

2. Tư vấn trong quá trình triển khai công việc/ Project consulting

 

2.1. Kiểm tra thực địa công trình.

 

2.2. Nhận thông tin báo cáo hiện trạng và tiến độ thi công của Kỹ sư giám sát công trình hàng tuần.

 

2.3. Tư vấn, góp ý chủ đầu tư và công ty thiết kế tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thi công.

 

2.4. Tư vấn các thủ tục pháp lý để thẩm định khách sạn theo tiêu chuẩn quốc gia.

 

Ở hạng mục này, sẽ có 1 – 2 chuyên gia thực hiện xuyên suốt cho đến khi khai trương.

 

 

3. Tư vấn đầu tư và kế hoạch kinh doanh/ Investment consulting and Sale & marketing plan

 

3.1. Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách giá.

 

3.2. Tư vấn xây dựng kế hoạch ngân sách & kinh doanh.

 

3.3. Tư vấn Tuyển dụng Giám đốc Sales & Marketing.

 

3.4.  Tư vấn Đào tạo Giám đốc Sales & Marketing lập kế hoạch sales & marketing.

 

3.5. Hỗ trợ  triển khai các phương án sales & marketing truyền thống và online.

 

3.6. Xây dựng website bán phòng và dịch vụ resort, các gói marketing.

 

3.7. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và các tài liệu giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

 

Ở hạng mục này, sẽ có 1 nhóm chuyên gia thực hiện trong 03 tháng trước khai trương.

 

 

4. Tư vấn tuyển dụng bộ máy vận hành/ Recruitment

 

4.1. Tư vấn tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự cao cấp: GM, bếp trưởng…

 

4.2. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự cao cấp.

 

4.3. Tư vấn các quy trình vận hành dịch vụ (GM xây dựng chi tiết).

 

4.4. Tư vấn sử dụng các phần mềm quản lý chuyên nghiệp.

 

Ở hạng mục này, sẽ có 1 nhóm chuyên gia thực hiện trong 03 tháng trước khai trương.

 

 

5. Tư vấn triển khai & set-up dịch vụ

 

5.1. Xác định thời điểm thích hợp để khai trương

 

5.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự (GM xây dựng chi tiết).

 

5.3. Xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ để chuẩn bị khai trương.

 

5.4. Kiểm tra chất lượng đào tạo nhân viên trước thời gian khai trương.

 

5.5. Kiểm tra sự hoàn thiện, đồng bộ dịch vụ trước khi khai trương.

 

5.6. Tổ chức họp báo và mời các đoàn FAM.

 

Ở hạng mục này, sẽ có 1 nhóm chuyên gia thực hiện trong vòng 03 tháng trước khai trương.

 

Forgot your password?

By registering an T-Group account, you agree to terms & conditions of T-Group.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to sign in

Close