TGROUP News

  • Tgroup.vn là website trực tuyến cung cấp loại hình dịch vụ đặt chương trình du lịch (tour), khách sạn và xe vận chuyển khách du lịch trực tuyến phục vụ nhu cầu đi du lịch của Khách Du lịch.


  • TGROUP được cấp chứng chỉ số SSL-chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu nhằm đảm bảo dữ liệu trao đổi giữa trang web và trình duyệt an toàn.


  • TGROUP đã chính thức đưa doanh nghiệp vào danh bạ trực tuyến Quốc tế, đăng ký thành công vào Hệ thống số hóa dữ liệu quốc tế D-U-N-S®


  • Đây là các điều khoản quy định và cam kết của Quý khách đối với TGROUP, khi đặt dịch vụ và tham gia chương trình du lịch cùng chúng tôi.


  • Chính sách bảo mật này công bố cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website của chúng tôi


New Tours